09-04-18

Migratie Siemens S5 naar S7

Wanneer is een PLC systeem aan vervanging toe?

Op de software afdeling van eReM krijgen wij regelmatig de vraag om oude systemen te vervangen. De meest voorkomende aanvragen gaan over de migratie van Siemens Step 5 naar Siemens Step 7. Dit is voor ons de reden om in een blog toe te lichten waarom en wanneer een migratie noodzakelijk is. Welke voordelen brengt het om over te stappen naar Siemens S7? Wat is de werkwijze bij een migratie? Ten slotte worden de mogelijke migratiestrategieën toegelicht.

Siemens Step 5: een gedateerd systeem

Over het algemeen geldt: vervang nooit een systeem dat goed loopt. Veel bedrijven vinden het riskant om een systeem te migreren, omdat de kosten hoog op kunnen lopen. Siemens S5 is echter al meer dan 30 jaar oud en wordt inmiddels niet meer ondersteund. Daarom is migratie in sommige gevallen onvermijdelijk. Andere redenen om tot migratie over te gaan, zijn:

 • Het wordt steeds lastiger om gekwalificeerd service- en onderhoudspersoneel te vinden.
 • Het onderhoudsbudget wordt, mede daardoor, ieder jaar weer hoger.
 • Aangezien S5 niet meer ondersteund wordt, kan er daarnaast veel tijd gaan zitten in onderhoudswerkzaamheden en reparaties.
 • In sommige gevallen voldoet S5 ook niet meer aan de productiecapaciteit en productkwaliteit die bedrijven voor ogen hebben.

Voordelen Siemens Step 7

Het toevoegen van moderne functies is noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Daarnaast is de overstap naar Siemens S7 op een zeker moment noodzakelijk, omdat oude componenten kapot kunnen gaan en zo tot productieverlies leiden. Daarnaast kan het overstappen naar S7 de volgende voordelen opleveren:

 • Het systeem is beter afgestemd op nieuwe standaarden en richtlijnen in de branche, zoals safety en IEC normen.
 • S7 heeft betere en uitgebreidere functies voor het automatiseringsproces.
 • Er is een mogelijkheid tot integratie van database- en managementsystemen (MES of ERP). Ook kunnen HMI visualisaties en technologische functies zoals motion control en PID control worden toegevoegd.
 • Er is uitbreiding mogelijk door het insteken van communicatiemodules zoals Profinet.
 • S7 is een ‘state-of-the-art’ platform dat de komende jaren nog uitgebreid en onderhouden wordt.
 • Daarnaast is S7 minder foutgevoelig en zorgt het dus voor een verhoging van de productiviteit in het algemeen.

Werkwijze migratie

Interface module adapter

Allereerst wordt de nieuwe hardware uitgekozen voor het Siemens Step 7 systeem. Hieronder vallen alle componenten en communicatiepakketten. De bedrading van de I/O kaarten kan handmatig worden overgezet van S5 naar S7. Het is echter ook mogelijk om een interface module adapter te gebruiken. De adapters helpen om fouten te reduceren en bovendien kan er veel tijd worden bespaard.

Vervolgens wordt de software met behulp van een migratietool overgezet. In de meeste gevallen kan een groot deel van de software één op één vertaald worden met deze tool. Een bepaald deel wordt echter altijd handmatig overgezet om de leesbaarheid te vergroten. Sommige functies van S7 worden niet automatisch ingevuld en dus is het altijd nodig om nieuwe functionaliteit door een software engineer te laten schrijven. Vervolgens wordt er een uitgebreid testprotocol gevolgd voordat de nieuwe software kan worden opgeleverd. In een migratieplan worden alle stappen voor de migratie van de hardware en software uitvoerig beschreven.

Migratiestrategieën

Vaak is het beter om de migratie naar S7 in één keer te laten plaatsvinden. Voor sommige bedrijven spelen de kosten echter een rol of bestaat er de angst om te sleutelen aan de bestaande software. Er kan daarom gekozen worden om slechts een deel te migreren of dit stapje voor stapje te doen. Er kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen de volgende migratiestrategieën:

 • Systeemuitbreiding van S5 met S7: er vindt bijvoorbeeld een opwaardering plaats van het HMI/visualisatie gedeelte, er worden I/O punten toegevoegd of het communicatienetwerk wordt uitgebreid.
 • Gedeeltelijke of geleidelijke migratie van S5 naar S7: enkel de CPU’s worden vervangen voor S7 of bijvoorbeeld de veldapparatuur wordt aangepast (denk aan frequentieregelaars, sensoren, flowmeters etc.).
 • Complete migratie naar S7: het complete besturingssysteem wordt opnieuw ontworpen en overgezet naar TIA Portal (Totally Integrated Automation). Ook kan er een koppeling worden gemaakt met informatiesystemen zoals MES of ERP.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blogbericht en/of zit uw zelf met een migratievraagstuk? Neem vandaag nog contact met ons op!

Reacties zijn gesloten.