16-08-18

eReM start met beklimmen MVO ladder

De MVO Prestatieladder

eReM heeft de eerste stappen gezet om de MVO Prestatieladder te beklimmen. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en houdt in dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke problemen, zoals vervuiling of klimaatverandering. De komende tijd gaan wij aan de slag met het aanpassen van ons managementsysteem om te kunnen voldoen aan de MVO-P 2013 norm. Eerst streven wij naar het behalen van een niveau 1 en vervolgens een niveau 2 certificaat. Het uiteindelijke doel is om binnen afzienbare tijd de stap te kunnen zetten naar niveau 3.

Investeren in een betere toekomst

MVO 2MVO brengt de drie concepten Profit, People en Planet bij elkaar. Naast aandacht voor financiële aspecten voor een bedrijf (Profit), moet er ook aandacht zijn voor sociale (People) en milieuaspecten (Planet). Alle bedrijfsprocessen worden hierop afgestemd en op deze manier hopen ook wij ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Waarom juist nu?

De vraag naar duurzame producten en diensten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Op de lange termijn wordt deze vraag steeds groter en worden bedrijven door de overheid en andere instanties gedwongen om maatregelen te nemen. Er komt daarnaast ook een stukje ethiek bij kijken. Nu investeren, resulteert in een moderne organisatie met enthousiaste werknemers. Wij zijn dan ook zeer gemotiveerd om met de MVO Prestatieladder aan de slag te gaan.

MVO

Reacties zijn gesloten.