Project

Levensduurverlengend onderhoud Oosterscheldekering

voor ABB Proces Automation i.o.v. Rijkswaterstaat

De opdracht

Levensduurverlengend onderhoud Oosterscheldekering

In de afgelopen periode is er door ABB, ondersteund door eReM, een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om het besturingssysteem van de Oosterscheldekering tot minimaal 2037 in bedrijf te houden. Een belangrijk aspect binnen deze studie was het borgen van de beschikbaarheid van de kering. Het hart van de besturing is triple redundant uitgevoerd om het mogelijk falen van de kering tot een absoluut minimum te beperken. Een aantal deelsystemen waren dermate verouderd dat er is besloten om deze geheel opnieuw te ontwerpen. De studie is succesvol afgesloten met een Proof of Concept waarbij ABB en eReM gezamenlijk hebben aangetoond dat de nieuw ontworpen systemen geheel naar verwachting van de klant functioneren en geen negatief effect hebben op de beschikbaarheid van de kering. Deze succesvolle samenwerking heeft geleid tot een opdracht om het totale Proces Automation systeem te renoveren en de kering tot minimaal 2037 in stand te houden.
Oosterscheldekering

“Succesvolle samenwerking tussen klant en opdrachtnemer leidt tot renovatieopdracht waarbij zowel E&I engineering, paneelbouw als installatie komen kijken.”

voor Duurzaam Voorne Holding BV

Duurzaam Voorne Geothermie

Het verzorgen van de paneelbouw en installatie voor een aardwarmte project. Bekijk project