23-10-18

Thermografie & Power Quality

Verkrijg meer inzicht in uw installatie

De installatieafdeling van eReM groeit momenteel enorm. Naast dat wij complete E&I installaties in werking stellen, kunnen wij tegenwoordig ook aanvullende services verrichten voor onze klanten. In dit bericht worden twee van die services nader toegelicht.

Thermografische inspectie

Thermografie is een meetmethode, waarbij met behulp van een infraroodcamera temperatuurverschillen in installaties in beeld worden gebracht. Op deze manier kunnen ongewenste warmtebronnen worden gesignaleerd. Thermografische inspecties worden uitgevoerd om ongeplande werkzaamheden te minimaliseren en om ervoor te zorgen dat eventuele vervangingsonderdelen tijdig beschikbaar zijn. Thermografie is nodig om de brandveiligheid te kunnen garanderen, maar ook om een versnelde veroudering van componenten tegen te gaan. Een periodieke controle is dus altijd aan te bevelen.

Flir camera

De meest voorkomende oorzaken die tot een ongewenste warmtebron kunnen leiden, zijn:

  • Slechte verbindingen
  • Overbelasting
  • Asymmetrische belasting
  • Onvoldoende koeling

De resultaten worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage voorzien van urgentiecodes.

Power Quality meting

Een andere manier om meer inzicht te krijgen in een installatie, is door een power quality meting uit te voeren. Deze meting registreert onder andere het (schakel)gedrag en vermogen van een installatie. Een power quality meting is dan ook geen momentopname, maar vindt juist plaats over een langere periode. De meetapparatuur wordt aangesloten op een voedingspunt, vaak een (hoofd)verdeelinrichting. Door het registreren van diverse meetgrootheden, waaronder spanning, stroom, vermogen, (net)frequentie, cosinus phi enz. krijgt men meer inzicht in de installatie en diens verbruikers. Door de meter te verplaatsen en steeds dieper in de installatie te plaatsen, krijgt men specifiekere informatie over aandachtsgebieden.

De twee meest voorkomende aanleidingen om een power quality meting uit te voeren, zijn:

  • Men wil een installatie gaan uitbreiden, maar er wordt getwijfeld of er voldoende capaciteit in de verdeler beschikbaar is.
  • Er vindt een storing plaats en de oorzaak moet achterhaald worden.

Van iedere meting worden de resultaten en eventuele aanbevelingen voor u inzichtelijk gemaakt in een uitgebreide rapportage.

eReM is in staat om een volledige thermografische inspectie of power quality meting uit te voeren voor haar klanten en beschikt over de juiste apparatuur. Daarnaast kunnen onze monteurs u adviseren over een passende oplossing. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

Thermografie en Power Quality

Reacties zijn gesloten.