07-12-17

eReM ontvangt de nieuwe ISO 9001: 2015 certificering

Met trots kunnen wij melden dat eReM het ISO 9001:2015 certificaat heeft behaald.

ISO 9001

Iso 9001

De nieuwe ISO 9001 dwingt ons te kijken naar wie je bent als organisatie. Hierdoor zijn o.a. de kansen en risico’s in beeld gebracht en maatregelen genomen om deze zo klein mogelijk te houden.

Dit alles wordt gedocumenteerd in procesbeschrijvingen, wat als geheel samenkomt in een kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem heeft dan ook als doel de organisatie en de mensen te ondersteunen.

Focus houden op het doel

Voor ons is ISO 9001:2015 een vooruitgang, maar geen doel op zich. Uiteindelijk is ISO een middel, een kader voor het inrichten van een managementsysteem. Daarom houden wij de focus op het werkelijke doel: onze kwaliteit waarborgen, waardoor de tevredenheid bij alle belanghebbenden, waaronder natuurlijk onze klanten, omhoog gaat. Verbeteringen implementeren we in samenwerking met onze medewerkers in de organisatie. Het resultaat is een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO 9001:2015 en niet leidend, maar ondersteunend is.

Reacties zijn gesloten.