13-05-19

Arbeidsmiddelen keuren conform NEN3140

Gaat u elektrisch veilig te werk?

Als werkgever bent u verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor uw werknemers. Veel bedrijven zijn VCA gecertificeerd en controleren de veiligheid regelmatig. NEN3140 is een norm die door veel bedrijven in onze sector gehanteerd wordt. Voor ons was dit een reden om een blogbericht te schrijven over wat wij onze klanten kunnen bieden op het gebied van veiligheidscontrole conform de NEN3140; namelijk het keuren van arbeidsmiddelen.

NEN3140 verplicht?

De NEN3140 norm is een laagspanningsnorm die door veel verzekeringsmaatschappijen als leidend wordt gezien. Veel verzekeraars vergoeden schade niet wanneer u niet kunt aantonen dat de veiligheid in uw bedrijfsvoering geborgd is. Als u zich als werkgever aan de norm houdt, bent u bovendien gegarandeerd van een correcte, veilige basis voor uw werknemers en zijn er over het algemeen minder storingen in de bedrijfsprocessen. Alle elektrische arbeidsmiddelen die op een werkplaats worden gebruikt, moeten volgens de norm regelmatig gekeurd worden. Wij kunnen u helpen bij het keuren van al uw elektrisch gereedschap op locatie.

nen3140

Elektrisch gereedschap keuren

Met een apparatentester kan al het elektrisch gereedschap nauwkeurig worden gecontroleerd. eReM beschikt over inspecteurs met de juiste papieren en de juiste apparatuur om al het materiaal te kunnen keuren. Wij komen graag bij u langs om een volledige keuring in werk te zetten.

Wij gaan als volgt te werk:

  • Wij komen bij u langs om al het gereedschap te identificeren en te keuren.
  • Onze apparatuur heeft een database die de vorige keuringen bijhoudt.
  • Zo kunnen wij controleren of alles up-to-date is en of wij geen materiaal overslaan.
  • Wij leveren alle keuringscertificaten op een overzichtelijke wijze aan u op.
  • Wij geven tijdig aan wanneer er een eventuele herkeuring moet plaatsvinden.

Meer weten over het keuren van elektrisch gereedschap en/of wilt u een afspraak met ons maken? Neem dan contact op.

Reacties zijn gesloten.